de verkoper als karateka

Zoals de titel wellicht doet overkomen, bedoel ik er niet mee dat je een gevecht met je klant aangaat en deze bont en blauw slaat, om de order binnen te halen.

Wat ik er wel mee bedoel maak ik je duidelijk in het volgende verhaal.
Er lopen 2 rode draden door mijn leven, die ik totaal verbonden zie met elkaar, dat is mijn grote passie voor Japanse vechtsport, shinkyokushinkai karate en mijn jarenlange ervaring van verkoper tot en met commercieel directeur. En zoals het wel vaker in je leven voorkomt vallen bepaalde puzzelstukjes in elkaar. Zo ook voor mij. Door mijn fascinatie en het wekelijks trainen met enkele grootheden binnen deze sport, zag ik veel overeenkomsten tussen deze stijl van karate en de verkoop. Want een beoefenaar van deze sport moet net zoals de verkoper bepaalde “skills” bezitten om succes vol te zijn. Daarbij laat ik even buiten beschouwing wat succesvol zijn is.

Eerst wil ik u vertellen wat Karate eigenlijk betekent, hoe het is ontstaan en wat shinkyokushinkai betekent. De letterlijke vertaling van karate is lege hand, kara is leeg, te is hand. De Zen monniken reisden alleen door Japan van stad naar stad en dorp naar dorp, waarbij ze zich onderweg moesten verdedigen tegen struikrovers en wilde dieren. Deze zen monniken mochten geen wapens dragen en waren zeer goed onderricht in medicijnen en de werking van het menselijk lichaam. Ze wisten exact waar de zwakke plekken van het menselijk lichaam zitten, en leerden zo, wanneer ze werden aangevallen, om de tegenstander snel en effectief tijdelijk uit te schakelen. En zie daar, de grondbeginselen van het hedendaagse karate.
Er zijn meerdere stijlen van karate en één van die stijlen , en wel de hardste stijl karate, is “Shinkyokushinkai”

De afbeelding hiernaast bestaat uit 2 gedeeltes, het shinkyokushinkai embleem, deze dragen we op ons hart, en daarboven het “kanku” teken.

En hier komt de parallel in beeld die ik persoonlijk zie. Verkopers of sales professionals moeten ook beschikken over de uitzonderlijke kwaliteiten in deze tekens om succes te kunnen hebben. Vaak bezit je bewust of onbewust deze kwaliteiten al, en moet je je aandacht er op richten.

Shin-Vernieuwend, openheid: we moeten als sales professional een open mind hebben, op zoek naar vernieuwing, in hoe we onze klanten aanspreken, wat we ze kunnen bieden, maar ook wij als mens moeten vernieuwen. Onze vaardigheden, kennis, motivatie moeten vernieuwend zijn. Daarmee kunnen we openheid creëren.

Kyoku- Uiterste: ik weet wat het in de sport betekent, het uiterste. Doorgaan totdat je echt niet meer kan, en zelfs dan ben je nog in staat om iets extra’s te geven.
Maar wat betekent het voor de sales, tot het uiterste gaan? Niet meer naar je klant luisteren en met een pistool op het hoofd de deal binnen halen? Nee in mijn beleving betekent het dat je het uiterste van jezelf vraagt om tot succes te komen. Dat je constant op zoek bent naar verbeteren, en in dat proces zoekt naar het uiterste. Achterover leunen en succesvol zijn, is bijna een utopie. Willen we resultaat, dan vraagt dat het uiterste van ons.

Shin- de waarheid/innerlijk: dit is niet altijd even makkelijk te vertalen. Vanuit de sport is het de weg die jij bewandelt om datgene wat jij verwacht te krijgen.
In de sales gaat het er om dat hetgeen jij verkoopt voor jouw klant het beste is, waarmee je innerlijk altijd eerlijk tegen je gevoel moet zijn. Je niet laten pushen door verschrikkelijke targets, of zoals ik zelf heb gezien, producten die echt overbodig waren toch verkopen aan de klant omdat hij/zij de provisie nodig had of de omzet goed kon gebruiken. Wees eerlijk, want jij moet de weg van de waarheid bewandelen.

Kai- samenwerking: een rare gedachte, een individuele sport en toch staat het woordje samenwerking er in. Maar bij deze vorm van karate wordt er veel samengewerkt. Natuurlijk, in de wedstrijden moet je het zelf doen. Maar kijk eens naar de trainingen, de kennisoverdracht die daarbij vrij komt. “Als je die stoot maakt en daarna stap je uit, kan je veel effectiever zijn en kost het je minder kracht”. Deze kennis en nog veel meer krijg je gratis, maar je moet er wel wat voor doen. Dat is namelijk je uiterste best. Maar hier is een duidelijke vorm van samenwerking aanwezig. En ja, dat zul je als echte sales professional ook moeten doen, kennisoverdracht, samenwerken, want als je samen een “probleem” hebt opgelost, en je komt er weer alleen voor te staan, weet je wat je moet doen. “Vecht” met elkaar ipv tegen elkaar. Wees elkaars conculega’s, een gezamenlijk behaald resultaat is ook een resultaat.

En dan als laatste het kanku teken
Ik zou dit teken graag naar de organisatie willen vertalen:

Body: als karateka ben je zuinig op je lijf, zo moeten wij als mens ook zuinig zijn op de organisatie waar we voor of bij werken. Wees er trots op.

Skill: dit is het vermogen dat de organisatie bezit. Gebruik maken van ieders talent, waardoor het resultaat positief beïnvloed kan worden.

Mind: de geest van de organisatie. Wie of wat wil de organisatie zijn. Maar voor jou als onderdeel van de organisatie, wat is jouw spirit om bij het bedrijf te horen of als je zelfstandig bent, wat is jouw spirit of anders gezegd wat zijn jouw drijfveren om iets te bereiken?

En als laatste de cirkel rond het kanku teken, deze staat voor eeuwigdurend, en echt letterlijk gezien klopt dat want als je met je pen er overheen gaat houdt het nooit op. Het gaat om het voortdurende leerproces wat je als karateka hebt, datzelfde leerproces heb je als sales professional ook. Het stopt nooit. Oyama (oprichter van shinkyokushinkai) zei eens:
“1000 dagen trainen, je bent een leerling, 10.000 dagen trainen en je wordt een meester.”
En je wilt graag meester over jezelf worden, maar iedere dag leren we iets nieuws waardoor de 1000 dagen opnieuw beginnen, en toch zullen we dat meesterschap bereiken, zolang we maar voortdurend bezig zijn met leren, ontwikkelen, groeien. Op welk onderdeel dan ook, alleen dan wordt je een sales professional.
Osu.

Author: Jeroen

12390123jeroen019093

2 thoughts on “de verkoper als karateka”

  1. Prachtig om te lezen hoe je onze mooie sport zo verweven hebt met je eigen leven en persoon! Top dat je de diepere betekenis gebruikt en dit over brengt op anderen!

    Osu!

  2. Mooi, hoe je dat beschrijft. Vooral mooi dat je ook eindigt met de quote van Oyama. De filosofie van karate is op bijna alles toepasbaar in het leven. En hier heb je mooi beschreven hoe het ook in verkoop zit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.