training natuurlijk creatief denken

Training Natuurlijk Creatief Denken

Voor wie.

Voor iedereen die met veranderingen te maken heeft. Voor hen die graag

‘out of the box’ willen denken om nieuwe, frisse oplossingen te krijgen.

Voor hen die nieuwe producten ontwerpen, diensten en/of beleid

ontwikkelen of van wie vernieuwende initiatieven worden verwacht.

Voor hen die hun werk net iets anders en met meer plezier en inspiratie willen doen.

De samenstelling van de groep, waarbij de deelnemers afkomstig zijn uit

uiteenlopende organisaties, brengt met zich mee dat de deelnemers niet alleen

van elkaar leren maar ook inspiratie opdoen van elkaars inzichten en ervaring.

Resultaat

De training Natuurlijk Creatief Denken heeft als doel om inspirerende inzichten

te krijgen en nieuwe kansen en verfrissende mogelijkheden te ontdekken voor vragen die zich op diverse terreinen in het werk voordoen. De behandelde denkmethoden zijn een

hulpmiddel om probleemstellingen opnieuw en anders te definiëren, waardoor “visiekanteling” ontstaat. De denkmethoden kunnen ook benut worden om structuur aan te brengen in een overvloed aan associaties en ideeën en deze overdraagbaar te maken op  anderen.

U:

• vergroot de innovatiekracht

• heeft inzicht in creatieve denkprocessen

• beheerst de vaardigheden die nodig zijn om creatief en innovatief te denken

• stelt het geven van een oordeel uit

• bent goed in associëren en verbeelden

• bent in staat zelf vernieuwende invalshoeken op te sporen

• stimuleert creatief en patroondoorbrekend denken

Natuurlijk Creatief Denken daagt u uit om op een prettige wijze kennis te maken met

de twee-daagse training Natuurlijk Creatief Denken.

U betaalt slechts € 100,– voor het lesmateriaal en lunches gedurende de twee

trainingsdagen.

Na afloop van de training geeft u een waarderingscijfer voor de gevolgde training.

Op basis van het door u gegeven cijfer betaalt u voor de gevolgde training.

Echt waar voor je geld. 2011

Aanmelden
Meld u aan via
info@natuurlijkcreatiefdenken.nl met vermelding van uw naw-gegevens en bedrijfsnaam.