Communicatie

Communicatie is van levensbelang voor een gezond bedrijf. En vindt plaats door woord, gebaar, tal van andere uitdrukkingsvormen. Een ingewikkeld en gecompliceerd fenomeen, afhankelijk van een grote hoeveelheid voorwaarden en invloeden. Waar dus veel mis mee kan gaan of aan worden verbeterd.

In deze trainingen gaan we uitvoerig in op het communicatieproces. Wat gebeurt er met ons als we gaan communiceren, waar moeten we alert op zijn? Wat zijn onze rollen in de communicatie? Wat kan mislukken of gaat daadwerkelijk mis in de communicatie en hoe beïnvloedt communicatie onze innerlijke processen? Is communicatie zonder feedback mogelijk? Om het plastisch uit te drukken: laat communicatie geen crommunicatie worden.

Door inzicht in communicatieprocessen te verkrijgen kan het resultaat van communicatie tussen individuen en groepen ingrijpend worden beïnvloed. En communiceren is heel goed trainbaar. Ook deze training is strikt maatwerk. Elke situatie, elk bedrijf en elke groep mensen is uniek en vraagt om een aparte aanpak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.